Savas darbības laikā uzņēmuma speciālisti iesaistījušies neskaitāmos projektu īstenošanas procesos. Lai sniegtu nelielu priekšstatu par SIA "VINOKO" pieredzi un paveikto darbu apjomu, apkopojām nozīmīgākos veikumus konkrētos mērniecības darbības virzienos.

Topogrāfiskie plāni

1150

Izpildmērījumu plāni

2060

Izpilddokumentācija inženierģeodēzijā

165

Zemes ierīcības projekti

65

Kadastrālās uzmērīšanas dokumentācija

95

* Dati apkopoti uz 2021.gada vidu

Topogrāfiskā uzmērīšana

 • Autoceļa P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža km 17,59 -32,44 pārbūve.
 • ~ 500km pašvaldības autoceļu topogrāfijas.
 • ~ 500 – 700km topogrāfiju izstrāde elektroapgādes tīklu projektēšanai.
 • 15 ciemati ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu projektēšanai.

Inženierģeodēzija

 • SIA “NP Jelgavas biznesa parks”, RAF (Aviācijas iela 18).
 • Jelgavas tipogrāfija (Langervaldes iela 1A).
 • ‘‘Baltijas ceļš’’ (SIA ‘‘Linas Agro’’).
 • Salienas individuālo māju rajons.
 • ~ 50 objekti gadā ar privātmāju būvasīm.

Fotogranometrija

 • Izstrādes stadijā reģionālais autoceļš P35 Balvi – Gulbene.
 • A2 šoseja – atbilstoši VSIA “Latvijas Valsts ceļi” prasībām veikts uzlidojums ar dronu un mērījumiem izstrādāts Paint Cloud punktu mākonis.