Zemes kadastrālā uzmērīšana ir laika un darbietilpīgs process, kas ietver robežu un situāciju uzmērīšanu apvidū, arhīva dokumentu izpēti, robežu apsekošanu, atjaunošanu un noteikšanu kopā ar uzaicinātiem robežojošo zemju īpašniekiem, plānu izgatavošanu un saskaņošanu ar ierosinātāju un pašvaldību, kā arī izstrādāto plānu reģistrāciju Valsts zemes dienestā.

Zemes kadastrālo uzmērīšanu veic īpašnieka īpašuma tiesisko robežu precizēšanai, noteikšanai un nostiprināšanai Zemesgrāmatā, kā arī ja ir nepieciešams aktualizēt situācijas vai apgrūtinājuma plānus.

Par pakalpojuma cenu un termiņiem lūdzam sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformācijā norādītās saziņas iespējas. 

CITI PAKALPOJUMI >