Tālrunis:

 Birojs: +371 29231390
Raitis, mērniecība: +371 26605290
Jānis, zāģmateriāli: +371 26162696

E-pasts:

info@vinoko.lv

Adrese:

 Ganību iela 78,
Jelgava,
LV-3007

Rekvizīti:

SIA “VINOKO”
Reģ.Nr. 42403024273
Ganību iela 78, Jelgava, LV-3007
a/s Swedbank, HABALV22
konts LV25HABA0551041400040

Saziņas veidlapa