Topogrāfiskā uzmērīšana konkrētai teritorijai nepieciešama, ja uz zemes gabala plānots kaut ko būvēt, piemēram, privātmāju, saimniecības vai rūpniecības ēku, inženierbūvi, inženiertīklu trasi vai komunikācijas pieslēgumu. Balstoties uz dabā veiktajiem mērījumu datiem, mērniecības speciālisti izstrādā topogrāfisko plānu, uz kā pamata tiek izstrādāts iecerētā objekta būvprojekts. Topogrāfiskais plāns ir samazināts (parasti mērogā 1:500) apvidus situācijas attēlojums ar speciāliem apzīmējumiem.

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi ietver virszemes situācijas precīzu uzmērīšanu vai apsekošanu, pazemes inženiertīklu novietojuma iegūšanu, kā arī šo datu sagatavošanu un apstrādi, topogrāfiskā plāna izstrādi, tā saskaņošanu ar inženierkomunikāciju turētājiem un reģistrēšanu pašvaldības datu bāzē.

Topogrāfiskā uzmērīšana tiek veikta, mērniekam izbraucot dabā un ar speciāliem mērniecības instrumentiem konkrētā teritorijā uzmērot un fiksējot katru apvidus elementu. Pēc iegūtajiem datiem tiek izstrādāts topogrāfiskais plāns. Tajā pārskatāmā veidā redzamas ne tikai zemes īpašuma robežas, bet arī teritorijas reljefs, infrastruktūra, ūdenstilpnes un pat katrs krūms, kā arī meliorācijas kadastrs un pazemes inženiertīkli. Plāns tiek izstrādāts digitālā formātā, klientam tiek izsniegts arī papīra formātā. 

Par pakalpojuma cenu un termiņiem lūdzam sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformācijā norādītās saziņas iespējas. 

 

 

 

 

CITI PAKALPOJUMI >