Izbūvējot jaunu inženierkomunikāciju trasi, nepieciešams izstrādāt tās izpilddokumentāciju, kas jāreģistrē būvvaldē vai pie datu uzturētāja. Lai to paveiktu, mūsu speciālisti veic projektēto komunikāciju trašu nospraušanu dabā, jaunizbūvēto trašu uzmērīšanu dabā un pēc iegūtajiem mērījumiem izstrādā un reģistrē konkrēto izpildmērījuma plānu.

Izpilddokumentāciju izstrādājam ūdenssaimniecības tīkliem, elektrības apgādes tīkliem, gāzes apgādes tīkliem, elektronisko sakaru tīkliem, jaunbūvēm, ceļiem un citiem virszemes objektiem.

Par pakalpojuma cenu un termiņiem lūdzam sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformācijā norādītās saziņas iespējas. 

 

CITI PAKALPOJUMI >