Inženierģeodēziskajiem darbiem ir plašs pielietojums, atkarībā no to mērķa un uzdevuma, taču lielākoties tie ir atsevišķi pasākumi būvniecības norisē, piemēram, ģeodēziskā izpēte būvniecības vajadzībām, būvju un inženierkomunikāciju trašu nospraušana apvidū, būvju un izbūvēto apakšzemes un virszemes inženiertīklu ģeodēziskā kontrole, kā arī būvju uzraudzība. Pie ģeodēziskajiem darbiem pieskaitāmi arī darbi ar derīgo izrakteņu licences laukuma nospraušanu un izstrādes apjoma aprēķināšanu.

Inženierģeodēziskos darbus drīkst veikt tikai ģeodēziskajos darbos sertificētas personas. Līdz ar to ģeodēzijā sertificēts mērnieks ir palīgs būvniekam visos procesos, jo profesionāli inženierģeodēziskie darbi nepieciešami būvniecības darbu asistēšanai gan pirms būvniecības (izpētes darbos un projektēšanā), gan būvniecības procesā un ekspluatācijā.

Ģeodēziskie darbi saistībā ar būvniecību nereti tiek dēvēti arī par būvniecības ģeodēzisko atbalstu, jo tie atspoguļo noteiktu aprēķinu, mērījumu un konstrukciju kopumu dabā un rasējumos, kas nodrošina precīzu un pareizu būvējamo objektu izvietojumu.

Norādot konkrētāk uz inženierģeodēziskajiem darbiem, būvniecības praksē visbiežāk tie ietver ēku galveno būvasu ierīkošanu pirms būvniecības uzsākšanas, būvbedres nospraušanu, augstuma atzīmju ierīkošanu (reperi likšana), būvelementu un būvasu nospraušanu celtniecības procesā, būvelementu izpilddokumentācijas sagatavošanu, kā arī ēku un būvju deformāciju ģeodēzisko novērošanu.

Būvasu nospraušanu pasūta ēku būvniecībai, lai ievērotu visas projektā paredzētās tehniskās prasības un būvdarbu veicējs varētu saņemt būvatļauju. Ēkām galvenās būvasis dabā nostiprina uz būvasu pagarinājumiem, apvidū izvietojot speciālas konstrukcijas punktus (metāla stieņi, sētiņas vai cita veida konstrukcijas) tā, lai tie kalpotu līdz ēkas pamatu izbūves noslēgumam.

Ģeodēzija attiecas arī uz dažādu inženiertīklu un citu atbalsta tīklu izbūvi zemes virspusē un pazemē. Tā kā zem zemes var atrasties dažādas inženierkomunikāciju sistēmas, ģeotehniskā izpēte palīdz noteikt, kur drīkst vai kur nevajadzētu būvēt ēkas un citus objektus, veidot celiņus un pārējās zonas.

Galvenie inženierģeodēzijas pakalpojumi, ko piedāvā SIA “VINOKO”:

  • galveno būvasu nospraušana apvidū pēc projekta, tās dabā nostiprinot ar asu sētiņām;
  • būvasu nospraušanas plāna un aktu izgatavošana;
  • būves novietnes kontroles mērījumi (piem., ēkas novietojums);
  • inženierkomunikāciju izspraušana dabā;
  • reperu (augstuma atzīmju) ierīkošana;
  • enkurskrūvju novietojuma nospraušana;
  • kolonnu pēdu novietojuma pareizības pārbaudes;
  • kolonnu vertikalitātes pārbaudes;
  • citi inženierģeodēziskie darbi pēc pasūtītāja interesēm.

Inženierģeodēzijas pakalpojumus sniedzam būvniecības uzņēmumiem, privātpersonām privātmāju un citu ēku būvniecībai, kā arī valsts un pašvaldības uzņēmumiem. Pasūtījuma izpildes ilgums un izmaksas atkarīgas no objekta apjoma, atrašanās vietas, specifikas un saskaņojumu veikšanas atbildīgajās iestādēs.

Par pakalpojuma cenu un termiņiem lūdzam sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformācijā norādītās saziņas iespējas.

CITI PAKALPOJUMI >