Piedāvājam visa veida mērniecības pakalpojumus, tostarp topogrāfiskos uzmērījumus, inženierģeodēziskos darbus, kadastrālās uzmērīšanas darbus, zemes ierīcības projektu izstrādi un citus.

Ik gadu SIA “VINOKO” darba apjoms dinamiski pieaug un uzņēmuma speciālisti gadā nu jau uzmēra, sagatavo un izstrādā vairāk nekā 400 darbus ģeodēzijā, zemes kadastrālajā uzmērīšanā un zemes ierīcībā, no kuriem vairumu sastāda augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāni un inženierkomunikāciju izpildmērījumu plāni. Uzņēmums veic arī inženierģeodēziskos darbus, piemēram, būvasu nospraušanu, būvju metāla konstrukciju vertikalitātes pārbaudes, būvju deformācijas noteikšanu. SIA “VINOKO” arī izstrādā zemes ierīcības projektus, veic zemes robežu plānu, zemes vienības daļas robežu plānu, situācijas plānu, apgrūtinājumu plānu vai informācijas par apgrūtinājumiem, atmežojamās meža zemes izvietojuma plānu izgatavošanu, kā arī citus apvidus un kamerālos darbus, ko ietver zemes kadastrālā uzmērīšana.

 

Plašāk par SIA “VINOKO” piedāvātajiem pakalpojumiem un iespējām mērniecībā skatiet zemāk.

Savukārt par iespējamām izmaksām, termiņiem un nepieciešamo informāciju, kas klientam jāsagatavo pirms tiek veikts pakalpojuma pieteikums, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformācijā norādītās saziņas iespējas.