VINOKO - gandarījums par paveikto

Par mums

SIA ‘‘VINOKO’’ – neliels, bet dinamisks un mūsdienīgs mērniecības uzņēmums ar priekšzīmīgu reputāciju un tālejošiem attīstības plāniem.

Uzņēmums dibināts 2009. gadā, atrodas Jelgavā, taču, augot un attīstoties līdzi jaunākajām tehnoloģijām, nodrošina iespēju sniegt ģeodēzijas, zemes ierīcības un kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus visā Latvijā.

Uzņēmumā nodarbināti 10 darbinieki, kas palīdz sasniegt progresīvus un dinamiski augošus paveiktā darba rezultātus.

Partneri

Atsauksmes

Pēc mūsu pasūtījuma SIA “VINOKO” veica ģeodēzisko punktu apsekošanu, inženierkomunikāciju izpēti un topogrāfiskos darbus objektā “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā, Skujetniekos”. Darbs tika izpildīts ievērojot LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”, ģeotelpiskās informācijas likumu un citu normatīvo dokumentu prasības. Sadarbība ar SIA “VINOKO” speciālistiem rāda, ka inženiertopogrāfiskie darbi tiek veikti rūpīgi, kvalitatīvi, kā arī pasūtītāja norādītajos termiņos.

Ilmārs Gorda

SIA "Projekts 3"

Jūs kā kolēģus mērniecības uzņēmumā vērtējam ļoti pozitīvi, jo uzmērīšanu un iezīmēšanu veicat ātri un kvalitatīvi. Ir prieks apzināties, ka arī situācijās ar saspiestiem termiņiem varam paļauties uz jums. Komunikācija ar jūsu uzņēmuma darbiniekiem vienmēr ir bijusi patīkama un pozitīva.

Ilvars Čubars

SIA “Alūksnes Energoceltnieks”

SIA “VINOKO” strādā ļoti atsaucīgi mērnieki, darbus veic ātri un kvalitatīvi. Izprot klientu vajadzības un spēj operatīvi nosūtīt mērniekus uz objektiem, kas ir svarīgi katram būvniecībā strādājošajam.

Jānis Laizāns

SIA "Kvēle"